The Answer. Kafe Antzokia

TheAnswer©RhythmAndPhotos_029.jpgTheAnswer©RhythmAndPhotos_124.jpgTheAnswer©RhythmAndPhotos_037.jpgTheAnswer©RhythmAndPhotos_102.jpgTheAnswer©RhythmAndPhotos_042.jpgTheAnswer©RhythmAndPhotos_085.jpg